Fyzioterapie kojenců

Nabízíme konzultaci psychomotorického vývoje kojenců od narození.
Preventivní konzultace (45 minut) je hrazena klientem (700kč) a zahrnuje:

  • Zhodnocení anamnézy a vyšetření pohybových vzorů miminka. Následuje pak informace pro rodiče o nejdůležitějších dovednostech během prvních 15 měsíců vývoje kojence, vysvětlení jejich posloupností a důležitostí ve vývoji.

  • Ukázku, jak rodič může motivovat dítě ke správnému aktivnímu pohybu a stimulovat postupný rozvoj pohybových vzorů.

  • Nácvik manipulace s dítětem a jednoduché cvičení a hry dle vyšetření.

Provádíme fyzioterapii kojenců i na základě FT poukazu od ošetřujícího lékaře
(pravidla provozu fyzioterapie).

S miminky cvičíme  dle metody Jarmily Čápové (bazální posturální programy) a dle metody ACT (akrální koaktivační terapie). Neprovádíme Vojtovu metodu (reflexní lokomoce).