Fyzikální terapie

Fyzikální terapie je oblastí fyzioterapie, která využívá účinků magnetického pole, ultrazvukového vlnění, elektrických proudů a impulzů, světelných paprsků, tepla, vody aj. Tyto procedury vyvolávají pozitivní biologické změny v tkáních a tím pomáhají v léčbě řady onemocnění.

V naší ambulanci poskytujeme tyto druhy fyzikální terapie:

Elektroterapie

Magnetoterapie

Ultrazvuk