Pravidla provozu fyzioterapie Medicavera s.r.o.

(upravující vztah zdravotnického zařízení Medicavera s.r.o. a pacienta při fyzioterapii)

 1. Délka jedné individuální terapie s fyzioterapeutem je 30-45 minut dle povahy obtíží (lze i individuálně upravit dle specifik dané problematiky). Posledních 10 minut slouží terapeutovi k doplnění pacientovy zdravotní dokumentace, domluvení následujícího termínu terapie, uklizení a následné dezinfekci cvičební plochy a pomůcek, popř. k dalším administrativním úkonům.
 2. Počet terapií je určen FT poukazem vystaveným lékařem na základě vyšetření, z povahy obtíží a možností pojišťoven. V případě samoplátců je počet terapií určen dle dohody mezi klientem a fyzioterapeutem.
 3. Každý termín návštěvy pacienta je předem domluven a je povinností pacienta se na něj dostavit. V případě, že se pacient nemůže dostavit na předem domluvený termín terapie (včetně elektroléčby), je povinen se nejpozději 24h předem omluvit. Omluva je možná osobně nebo telefonicky. Pokud tak  neučiní, rehabilitace Medicavera s.r.o. může požadovat náhradu nákladů způsobenou nevyužitým termínem terapeuta dle platného ceníku rehabilitace.
  Kontakt pro omlouvání termínu +420 274 863 759, +420 606 344 062 (lze poslat i sms se jménem a časem terapie).
 4. Pokud se pacient nedostaví na dva objednané termíny bez řádné omluvy, všechy následující objednané termíny budou zrušeny bez náhrady.
 5. V případě, že domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti zdravotnického personálu, z technických nebo jiných důvodů na straně rehabilitace Medicavera s.r.o., zařízení informuje pacienta osobně, telefonicky nebo sms a nabídne mu jiný nejbližší náhradní termín.
 6. Při každém zahájení terapie (nový FT poukaz, klienti samoplátci mají poplatek zahrnut v ceně terapie) každý pacient bez ohledu na věk, uhradí v hotovosti na recepci doplatek 200 Kč za služby, které nejsou v přímé souvislosti s úkony hrazenými z všeobecného zdravotnického pojištění.

        Tyto služby zahrnují:

 • Služby recepce, informace o uvolnění termínu, informace o nepřítomnosti terapeuta atd., odborná konzultace po telefonu.
 • Spotřebu speciálního zdravotnického materiálu (emulze, oleje, UZ gely, elektrody, dezinfekce, ochranné pomůcky terapeuta atd.), zapůjčení rehabilitačních pomůcek v rámci terapie.
 • Specifické přístrojové procedury a terapeutické postupy nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění (akupresura, individuální psychoterapie a přístup k pacientovi dle jeho specifických potřeb, návrh terapeutického plánu po skončení rehabilitace, doporučení úpravy životosprávy a vhodné pohybové aktivity...)
 1. Rehabilitace Medicavera s.r.o.  si vyhrazuje právo změnit ceník poskytovaných služeb. Na tyto změny bude pacient vždy s předstihem upozorněn.
 2. Každý pacient je povinen seznámit se s „Pravidly provozu fyzioterapie“ při první návštěvě zdravotnického zařízení. „Pravidla provozu fyzioterapie“ budou mu předložena v písemné formě a on svým podpisem potvrzuje, že s pravidly souhlasí. Zároveň se zavazuje, že pravidla bude dodržovat a respektovat. Podepsaný souhlas s „Pravidly provozu fyzioterapie“ je součástí zdravotnické dokumentace Medicavera s.r.o.