Pravidla provozu fyzioterapie

(upravující vztah zdravotnického zařízení Medicavera s.r.o. a pacienta při fyzioterapii)

 1. Délka jedné individuální terapie s fyzioterapeutem je 30-45 minut dle povahy obtíží (lze i individuálně upravit dle specifik dané problematiky). Posledních 10 minut slouží terapeutovi k doplnění pacientovy zdravotní dokumentace, domluvení následujícího termínu terapie, uklizení a následné dezinfekci cvičební plochy a pomůcek, popř. k dalším administrativním úkonům.
 2. Počet terapií je určen FT poukazem vystaveným lékařem na základě vyšetření, z povahy obtíží, možností pojišťoven a aktuální volné kapacity pracoviště. V případě samoplátců je počet terapií určen dle dohody mezi klientem a fyzioterapeutem.
 3. Každý termín návštěvy pacienta je předem domluven a je povinností pacienta se na něj dostavit. V případě, že se pacient nemůže dostavit na předem domluvený termín terapie (včetně elektroléčby), je povinen se nejpozději 24h předem omluvit. Omluva je možná osobně nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, rehabilitace Medicavera s.r.o. může požadovat náhradu nákladů způsobenou nevyužitým termínem terapeuta dle platného ceníku rehabilitace (300,-).
  Kontakt pro omlouvání termínu +420 274 863 759, +420 606 344 062 (lze poslat i sms se jménem a časem terapie).
 4. Pokud se pacient nedostaví na dva objednané termíny bez řádné omluvy, všechny následující objednané termíny budou zrušeny bez náhrady.
 5. V případě, že domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti zdravotnického personálu, z technických nebo jiných důvodů ze strany rehabilitace Medicavera s.r.o., zařízení informuje pacienta osobně, telefonicky nebo sms a nabídne mu jiný nejbližší náhradní termín.
 6. Při každém zahájení terapie (nový FT poukaz, klienti samoplátci mají poplatek zahrnut v ceně terapie) každý pacient bez ohledu na věk, uhradí v hotovosti na recepci doplatek 300 Kč za služby, které nejsou v přímé souvislosti s úkony hrazenými z všeobecného zdravotnického pojištění. 

           Tyto služby zahrnují:

 • Služby recepce, výběr termínů terapie, telefonické upozornění o uvolnění dřívějšího termínu, informace o nepřítomnosti terapeuta atd., odborná konzultace po telefonu, možnost volby fyzioterapeuta, náhrada za předem omluvené hodiny, potvrzení o absolvované léčbě pro pojišťovnu v případě úrazu.
 • Spotřebu speciálního zdravotnického materiálu (emulze, oleje, UZ gely, elektrody, dezinfekce, ochranné pomůcky terapeuta atd.), zapůjčení rehabilitačních pomůcek v rámci terapie.
 • Specifické přístrojové procedury a terapeutické postupy nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění (akupresura, prvky klasické a regenerační masáže, baňkování, individuální psychoterapie a přístup k pacientovi dle jeho specifických potřeb, návrh terapeutického plánu po skončení rehabilitace, doporučení úpravy životosprávy a vhodné pohybové aktivity, drobné tejpování, využití plantoskopu v rámci diagnostiky...).
 1. Rehabilitace Medicavera s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceník poskytovaných služeb. Na tyto změny bude pacient vždy s předstihem upozorněn.
 2. Každý pacient je povinen seznámit se s „Pravidly provozu fyzioterapie“ při první návštěvě zdravotnického zařízení. „Pravidla provozu fyzioterapie“ mu budou předložena v písemné formě a on svým podpisem potvrzuje, že s pravidly souhlasí. Zároveň se zavazuje, že pravidla bude dodržovat a respektovat. Podepsaný souhlas s „Pravidly provozu fyzioterapie“ je součástí zdravotnické dokumentace Medicavera s.r.o.

S „Pravidly provozu fyzioterapie“ souhlasím, potvrzuji svým podpisem a zavazuji se k jejich dodržování.

Jméno a příjmení (případně zákonný zástupce dítěte do 18 let):

Datum narození:

Datum :                                                                                     Podpis pacienta:

Pokud požadujete čerpání svého FT poukazu pouze v rámci služeb veřejného zdravotního pojištění (tj. bez administrativního doplatku viz odstavec 6.), informujte o tom personál při objednávání (osobně či telefonicky) na recepci rehabilitace. Objednané termíny jsou pak závazné. Pokud Vám termíny nebudou vyhovovat, prosíme o včasné odhlášení z rehabilitace. Personál rehabilitace si vyhrazuje právo termíny rehabilitací v případě potřeby upravit.